Forskerprofil: Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen. Foto.Jeg er ansatt ved Universitetet i Stavanger. Doktorgradsprosjektet er en del av det det nasjonale forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» som ser på kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen (www.goban.no). Jeg har en profesjonsbachelor som pedagog fra University College Copenhagen og en mastergrad i pedagogisk sosiologi fra Aarhus Universitet, Institutt for utdannelse og pedagogikk (DPU). Med mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg hvordan barnehager som er kjennetegnet med god kvalitet arbeider med språk, og hvilken betydning kvaliteten har for barns språklige utvikling. Det vil gjennomføres kvalitative dybdestudier i fire småbarnsavdelinger og det vil benyttes kvantitativ data fra GoBaN prosjektet. Det er lite forskning som kobler barnehagekvalitet i en norsk kontekst, og det er lite forskning på barnehagens arbeid med språk blant de yngste.

Sammendrag (docx-fil)

Top