Forskerprofil: Jannike Ohrem Bakke

Jannike Ohrem BakkeMitt ph.d.-prosjekt er rettet mot skolen og skriveundervisningen. Med LK06 ble grunnleggende ferdighet innført i alle fag på alle trinn. Gjennom læreplanrevisjonen i 2013 ble skrivemål ytterligere presisert. Men: Hva ligger i begrepet skriving som grunnleggende ferdighet? Og hva er typiske kjennetegn på eleveres skriveaktiviteter? Helt konkret er hensikten med ph.d.-prosjektet mitt å undersøke hvordan skriving som grunnleggende ferdighet blir operasjonalisert i tre ulike fag; norsk, naturfag og samfunnsfag i tre 7. klasser. Hovedmålene er to: 1) å undersøke hvordan det såkalte «Skrivehjulet» integreres og operasjonaliseres som skrivedidaktisk modell i skriveopplæringen, og 2) studere hva slags læreprosesser læreren tilrettelegger for ved hjelp av dette skrivekonstruktet. Jeg har alltid vært opptatt av skrivedidaktikk, som underviser i grunn- og videregående skole og som lærebokforfatter. Nå tar jeg forskerposisjonen!  Jeg har snart holdt på doktorgraden i ett år, er ferdig med obligatoriske kurs og feltarbeid. Jeg har vært på to skoler, i tre klasser på 7. trinn deler av fjoråret. Nå starter analysearbeidet og mer hodebry. Jeg grugleder meg! Heldigvis er jeg tilknyttet Normprosjektet og NAFOL og kan få inspirasjon av mange flinke forskerkollegaer.

Sammendrag (docx-fil)

Top