Forskerprofil: Ingvill Gjerdrum Maus

Designkompetanse for bærekraftig design

Ingvill Gjerdrum MausI doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg hvilken kompetanse elever, gjennom designundervisning i faget Kunst og håndverk i grunnskolen, utvikler om temaet produkters livsløp, produkters konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping, og hvordan bærekraftig design kan bidra til å ivareta en bærekraftig utvikling.

Etter selv å ha undervist om bærekraftig design ved faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk, har jeg erfart at dette er et komplekst undervisningstema. Ettersom dette temaet også er forholdsvis nytt i læreplanen for Kunst og håndverk i grunnskolen, vil jeg undersøke hvordan denne undervisningen praktiseres og hvilket utbytte elevene har av denne undervisningen.

Stipendiatprosjektet mitt inngår i forskningsprosjektet Design Literacy – from primary education to university level,der innhold i og sammenheng mellom designundervisningen på ulike utdanningsnivåer undersøkes og problematiseres, med mål om å styrke denne undervisningen i alle ledd.

Stipendiatstillingen min i designdidaktikk er tilknyttet Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design på Høgskolen i Oslo og Akershus og jeg tar ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennom deltagelse også i NAFOLs program håper jeg å kunne bygge kompetanse til å videreutvikle og gjennomføre dette prosjektet på en faglig grundig og god måte.

Sammendrag (doc-fil)

Top