Forskerprofil: Ingvild Olaussen

Min inngang til dette feltet er som utøvende forteller og som underviser ved barnehagelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høyskole. Jeg har arbeidet som forteller med fokus på barn og unge i skole og barnehage. I møte med de yngste barna fasineres jeg over det store uttrykksregister de spiller på når de kommuniserer med andre eller når de leker for seg selv. På den annen side kan jeg kjenne meg ganske usikker når jeg skal formidle historier for nettopp de yngste barna. Denne usikkerheten møter jeg også hos barnehagelærerstudenten.

Hensikten med denne avhandlingen er å bidra til kunnskap om små barns kroppslig-språklige fortelleruttrykk i leken og til voksnes kunstnerisk utforskende multimodale deltagelsesformer. Disse perspektivene har vært forankret i en kroppslig tilstedeværelse i verden inspirert av Merleau-Pontys kroppsfenomenologi (1994). Med avhandlingen har jeg undersøkt hva det er som karakteriserer fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen. Gjennom en utforsking av handlinger, hendelser og praksiser i feltet synliggjør jeg et spekter av kroppslig-språklige, multimodale fortelleruttrykk som spiller seg ut mellom små barn og voksne i sammenflettingen mellom å berøre og bli berørt.

Deltagelse i NAFOL er et privilegium, både på grunn av fellesskapet og undervisningen som tilbys. Her blir jeg sparket til å angripe arbeidet med prosjektet mitt fra litt andre vinkler enn de jeg selv ville valgt. Lærerikt og inspirerende.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top