Forskerprofil: Ingrid Midteide Løkken

Ingrid Midteide Løkken, Foto.Ingrid Midteide Løkken er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes prosjekt er finansiert av NFR- prosjektet «Better provition for Norway`s children (BePro)». Tittelen på hennes studie er «Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen – sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling».

Studien er kvantitativ, basert på datamaterialet som finnes i BePro- prosjektet med 1200 barn og 100 barnehager i utvalget. Jeg har bakgrunn som førskolelærer med lang erfaring fra barnehagen som styrer, pedagogisk leder og de siste årene som høgskolelektor på barnehagelærerutdanningen. Jeg har i mitt yrkesliv vært opptatt av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker, og ledelse av disse prosessene.

Jeg startet stipendiatperioden min i januar 2014, og har tatt ulike kurs som vil være relevante for avhandlingen min, og arbeidet med datainnsamling i prosjektet. Mine veiledere er Thomas Moser (professor på Høgskolen i Sørøst-Norge) og Elisabeth Bjørnestad (Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus).

Sammendrag (docx-fil)

Top