Forskerprofil: Ingrid K. Jakobsen

Ingrid K. JakobsenJeg er ansatt ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Siden 2009 har jeg jobbet med engelsk litteratur og didaktikk i lærerutdanningene. Interessen for multimodale tekster og etter hvert for multimodal analyse oppsto i møte med skoleelevers forhold til bilder i skjønnlitteratur. Doktorgradsprosjektet mitt som jeg jobber med nå er rettet mot multimodalitet i engelskundervisning i forhold til utvikling av literacy. Jeg mener at et multimodalt blikk kan sette ord på mange didaktiske grep som gjøres mer og mindre bevisst i skolen, og derigjennom bidra til utviklingen av fagdidaktikk for engelsk. Jeg baserer prosjektet på casestudier med videoobservasjon og intervjuer med elever og lærere på ungdomstrinnet.

NAFOL har betydd og betyr mye for meg som et faglig nettverk og støtteapparat i alle de flotte medstudentene på kullet, og i form av faglig solide foredragsholdere fra Norge og utlandet som gir perspektiver på lærerutdanning og skole som jeg ikke ville fått like lett ellers. NAFOL har også bidratt med støtte til utenlandsopphold og konferanser i utlandet.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top