Forskerprofil: Hilde Hofslundsengen

Tidlig skriftspråksutvikling

Hoflundsengen, HildeJeg er utdannet førskolelærer og logoped. Hovedfagsoppgaven min handlet om premature barn og språkutvikling. De siste fem årene har jeg arbeidet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for lærerutdanning og idrett, hvor jeg underviser i temaene språkutvikling og språkstimulering.

I vår kultur er barna omgitt av skrift og bøker fra svært tidlig alder. Bokstaver er noe som opptar førskolebarn og barna er opptatt av å skrive navnet sitt lenge før de begynner på skolen. De systematiske oppleggene i studien handler om dialogisk høytlesing og oppdagende skriving. Internasjonalt er det mye fokus på forskningsfeltet emergent literacy, men det er få norske studier om temaet. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvilken lese- og skrivekompetanse femåringer har, og undersøke hvilken effekt systematiske opplegg i barnehagen kan ha på barnas skriftspråks utvikling.

Sammendrag (docx-fil)

Top