Forskerprofil: Gry Anette Tuset

Øvingsrommet: En lærerutdanningspraksis for oppøving av matematikkundervisning

Gry Anette Tuset. Foto.Lærerutdanningens rolle er å kvalifisere for god lærerutøvelse i matematikk. Det innebærer å forberede lærerstudenter til å engasjere seg i en type undervisning som kanskje de fleste lærere ennå ikke bedriver. Lærerutdanningen har derfor to utfordringer slik jeg ser det. Vi skal forberede lærerstudenter til faktisk å kunne utøve matematikkopplæring i et klasserom i grunnskolen, i tillegg skal vi forberede lærerstudenten til å kunne gjøre undervisningen mer intellektuelt og sosialt ambisiøs enn den eksisterende normen. Er det mulig, og i tilfelle hvordan kan det gjøres? Jeg er selv ambisiøs og tenker å gå inn i dette arbeidet i den tro at dette er mulig.

Mitt forskningsprosjekt er derfor et design-basert studie hvor jeg vil studere lærerstudenters oppøving og utøving av det jeg kaller ambisiøs og improvisatorisk matematikkundervisning. Den kalles ambisiøs fordi fokuset er på alle elevers utvikling av en dypere kunnskapsforståelse i matematikk. Den er improvisatorisk fordi en slik undervisning er kompleks, uforutsigbar og risikofylt, og vil derfor handle om å kunne navigere kyndig i struktur og fleksibilitet.

Jeg er universitetsutdannet med hovedfag i matematikk fra 1994. I 1995 begynte jeg ved lærerutdanningen på HSH og siden har jeg vært der. Det er fantastisk å få lov til å arbeide med lærerstudenter og lærerutdannere i konstant utvikling. Behovet for et skikkelig dypdykk har blitt framtredende. Jeg er klar til å bli en del av forskningsfellesskapet i matematikkdidaktikk.

Sammendrag (docx-fil)

Top