Forskerprofil: Geir Aaserud

Praksis og politikk i barnehagen

Geir AaserudJeg skriver om førskolelærenes danningsprosser, og er spesielt opptatt av utfordringer mellom praksis og politikk. Forskningsprosjektet vil gi kunnskap om og nye innsikter som bidrag til utviklingen av barnehagen og førskolelærerutdanningen. I prosjektet vil jeg studere relasjonen mellom ulike vilkår for førskolelæreres danning ved å belyse barnehagens komplekse hverdag mellom praksis og politikk. Forskningsprosjektet handler om hvordan førskolelærere utformer sin identitet som førskolelærere, hva de identifiserer som kritiske episoder eller dilemmaer fra egen praksis, hva de anser som vilkår for god praksis, hva som er viktig for dem i yrkesutøvelsen og hvordan de begrunner sin praksis. Det vil være interessant å analysere hvordan barnehagepolitikken premisslegger praksis og hvordan førskolelærere forhandler relasjonelt med andre, hvordan de befester og endrer praksis. Studien vil kunne identifisere elementer i den kompleksitet som pedagogisk praksis innebærer, gi innsikter i hvilke danningsidealer som er virksomme i politiske tekster og hvordan personlige erfaringer henger sammen med sosiale, kulturelle og historiske komponenter. Etter mange års erfaring som førskolelærer er dette en tematikk som jeg har vært opptatt av lenge. Danningsbegrepet var også tematikken i masteroppgaven min. Jeg er i begynnelsen av en spennende prosess og ser stor nytte av å være NAFOL-student. Det er engasjerende og positivt for egen prosess å være i et fagmiljø hvor vi kan dele erfaringer og få faglige innspill.

Sammendrag (docx-fil)

Top