Forskerprofil: Gabrielle Hansen-Nygård

Umiddelbar respons

Gabrielle Hansen-NygårdGabrielle har en mastergrad i sosial og samfunnspsykologi (2008) fra NTNU, med temaet studentresponssystem (SRS). Hovedfokuset i masterprosjektet var rettet mot undervisningsmetodikk og studenters opplevelser og læringsutbytte knyttet til bruk av SRS. I 2009 begynte hun å jobbe på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) avd. for teknologi, som del av en forskergruppe som er involvert i flere større EU-støttede prosjekt. Fokus for flere av prosjektene er bruk av ny teknologi i undervisning og undervisningsmetodikk. Siden 2009 har hun vært involvert 5 slike EU-støttede prosjekter. Hun har gitt flere presentasjoner om bruk av moderne mobile enheter i undervisning på mange internasjonale konferanser, og publisert 15 artikler om mobil læring. Hun har vært ansvarlig for flere opplæringskurs i Norge, Sverige, Slovenia, Slovakia, Ungarn og England, hvor hun har trent lærere i bruk av moderne mobile enheter i ulike opplærings- og undervisningssettinger, med hovedvekt på undervisningsmetodologi. I 2010 var hun workshop-leder for en workshop kalt «Mobile Learning for Everybody», på en av Europas største e-læringskonferanser, Online Educa i Berlin. Det er søkt om ny workshop i 2012, med henne som workshop-leder. Fokuset vil da bli rettet mot temaet for PhD-prosjektet hennes; Vurdering og Motivasjon.

Generelt er målet med vurdering å forbedre studenters læring. Ofte er det endelige resultatet etter en studentvurdering på høyere utdanning en karakter som er ment å «måle» studenters individuelle læring og prestasjoner. Det er i flere fag i dag utfordrende å bruke «vurdering for læring» og formativ vurdering som en effektiv vurderingsmetodikk, da studenter sjelden mottar en umiddelbar bekreftelse på egne prestasjoner etter tester/eksamener. Tilbakemeldinger kommer ofte dager eller uker etter endt prestering, når studenters vindu og motivasjon i forhold til det å lære av egne feil, er delvis eller helt lukket.

Sluttproduktet for gjeldende PhD-prosjekt vil være artikkelbasert avhandling. Avhandlingen vil ende opp med å gi anbefalinger i forhold til utvikling av en konstruktiv tilbakemeldingspraksis, og gjennomføring av nye vurderingsmetoder, og relatere ny vurderingspraksis opp mot studenters indre motivasjon gjennom deres målorientering.

Sammendrag (docx-fil)

Top