Forskerprofil: Brynjar Olafsson

Brynjar Olafsson. Foto.

Jeg er ansatt i en stipendiatstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg er utdannet kunst- og håndverkslærer og har en master i pedagogikk fra det Islandske Universitet. De siste årene har jeg har jobbet som kunst- og håndverkslærer ved det Islandske Universitet, avdeling for lærerutdanning. Jeg har engasjert meg i forskjellige aspekter ved kunst- og håndverksfaget og har vært særlig opptatt av fagets pedagogiske grunnlag og hvilken rolle det kan spille i barnas utvikling og velvære. Et ph.d.-prosjekt innen kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen ble derfor en spennende og relevant utfordring for meg.

I mitt prosjekt skal jeg undersøke kunst- og håndverkslærers ideer om kreativitet, og hva som eventuelt kan støtte eller hemme undervisning for kreativitet og kreativ undervisning. Det moderne samfunn ser på kreativitet og innovasjon som viktige egenskaper og det har vært lagt økt vekt på dette i grunn- og videregående skoler de siste årene. Mye tyder på at de første årene i barnets liv er viktige for å befri kreative egenskaper og tidligere forskning peker på kunst og håndverk som en god plattform for det. Det er mangel på forskning innen kunst og håndverk i grunnskolen og forhåpentligvis kan dette prosjektet bidra til videre diskusjoner om faget.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top