Forskerprofil: Børge Skåland

Voldsutsatte pedagoger

Børge SkålandMitt prosjekt går ut på å få frem pedagogers opplevelse av støtte eller mangel på støtte, når de blir utsatt for vold og trusler på jobben. Jeg ble engasjert i emnet da jeg arbeidet ved en spesialskole for atferdsvansker. Her ble jeg oppmerksom på at mine kollegaer ble skadet og truet, uten å få nødvendig støtte og oppfølging. Jeg begynte derfor, på privat basis, å intervjue mine kollegaer. Jeg ble overrasket over hva jeg fant i det som kan betegnes som pilotintervjuer, og ønsker nå å arbeide videre med emnet som et forskningsprosjekt.

Sist høst presenterte jeg et paper om temaet, kalt ”Is teaching risky?” på ATEE konferanse i Budapest. Jeg har gjennomført 6 ulike ph.d.- kurs, og skal ta enda noen kurs. Samtidig med ph.d.-studiet arbeider jeg i halv stilling ved avdeling for yrkespedagogikk, spesialpedagogikkstudiet på Høgskolen i Akershus, og er også engasjert i et mastergradsprosjekt i yrkespedagogikk i Kampala, Uganda.

Selve ph.d.-arbeidet er nettopp startet, og jeg har nylig hatt et første møte med min veileder i Trondheim. I løpet av den neste fireårsperioden ser jeg frem til flere stimulerende NAFOL-samlinger, og også til et halvår ved utenlandsk universitet som representerer forskningsfronten innenfor mitt valgte emne.

Sammendrag (doc-fil)

Top