Forskerprofil: Bodil Svendsen

Kompetanseutviklingsmodell i naturfag

Bodil SvendsenBodil Svendsen har arbeidet i skolen (barne-, ungdoms-, og vgs) og ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Bodil er utdannet biolog og underviser i biologi, naturfag og geografi ved Charlottenlund, og i naturfagdidaktikk ved PLU.

I sitt ph.d.-arbeid forsøker hun å konstruere og teste ut en kompetanseutviklingsmodell for naturfagslærere ved videregående opplæring. Hennes Ph.D.-prosjekt er basert på erfaringer fra både nasjonale (SUN(T)) og internasjonale prosjekter (SINUS), og vil i tillegg bygge videre på intervensjonsarbeid i praksis. Kompetanseutviklingsmodellen er basert på lærernes egne behov i eget fagmiljø på skolene. Fokuset vil være rettet mot utvikling og bevisstgjøring av lærernes egen praksis ved bruk av utforskende undervisningsmetoder i naturfag.

Sammendrag (docx-fil)

Top