Forskerprofil: Bendik Fredriksen

Hvorfor slutter musikklærere å være musikklærere?

Bendik Fredriksen. Foto.I mitt doktorgradsprosjekt skriver jeg om musikklærere i grunnskolen. Når jeg skriver ”musikklærere” mener jeg de som faktisk underviser i musikk, uavhengig av utdannelse og formell kompetanse. Det jeg ønsker å finne ut av er hva som får musikklærere til å fortsette, eller forlate jobben og hvilken rolle yrkesidentitet har. Her tenker jeg på de som forlater læreryrket generelt, og de som forlater musikkfaget til fordel for andre fag og oppgaver innenfor skolen.

Prosjektet er nært knyttet opp til min egen bakgrunn. Grunnutdannelsen min er en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg PPU og et årsstudium i norsk. Jeg begynte å jobbe som musikklærer i 2008, og underviste kun i musikk de første to årene. Så begynte jeg å interessere meg for andre oppgaver, og startet på norskutdannelsen på deltid samtidig som jeg ble kontaktlærer og underviste i samfunnsfag, og etter hvert norsk. Det jeg i ettertid har fundert en del på er hvorfor jeg gjorde disse valgene. Hvorfor underviste jeg gradvis mindre i musikk, og mer i andre fag når jeg hovedsakelig var musikklærer?

Sammendrag (docx-fil)

Top