Forskerprofil: Astrid Granly

Astrid GranlyAstrid Granly ble tilsatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark høsten 2011, og hun er den første stipendiaten som er tatt opp ved høgskolens doktorgradsprogram Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Astrid er utdannet allmennlærer og har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet. Hun har en mastergrad i nordisk fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i lærerutdanning siden 2008. I sitt Ph.D.-prosjekt undersøker hun hvordan norskfagets spesielle ansvar for skriveopplæring blir ivaretatt i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Som funksjonelt orientert språkforsker er jeg opptatt av det økende tilfanget av skrivekontekster som skolens elever må kunne delta i etter hvert som de blir eldre, og de økende kravene til språklige ressurser som elevene derfor må utvikle. Norskfaget har tradisjonelt hatt ansvaret for lese- og skriveopplæringen, og selv om skriftkyndighet nå er et mål innenfor hvert enkelt fag, har norskfaget fremdeles det overordnede ansvaret. Det er her det systematiske arbeidet med språklige og skriftspråklige ferdigheter foregår, og lærere i norsk må derfor ha artikulert kompetanse om språk og tekst.

Det overgripende tema i mitt prosjekt er å undersøke hvordan norskfagets spesielle ansvar for skriveopplæringen blir ivaretatt i grunnskolelærerutdanningen 5-10, heretter kalt GLU2.

Sammendrag (doc-fil)

Top