Forskerprofil: Åse Nedrebø Bruvik

Åse Bruvik. Foto.Jeg er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her underviser jeg i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk. Jeg har bakgrunn fra yrkesfag (frisørfaget) og har undervisningserfaring fra vg1 Design og håndverk og vg2 frisørfag.

Min interesse for prosjektet har bakgrunn i den økende trenden i yrkesfaglig utdanning, med utfordringene i henhold til økende frafall og dårlig rekruttering til håndverksyrker. Etter KL06 sine intensjoner skal læreplanene kunne tolkes mot ulike lærefag, gjennom elevmedvirkning, samt bidra til å sikre en utdanning som passer til elevenes videre utdanning og interesser. Elevene skal også bli kjent med utdanningsprogrammets yrker og utdanningsmuligheter. På tross av handlingsrommet som ligger her viser frafall og rekruttering negative tendenser. Jeg ønsker derfor å se nærmere på dette handlingsrommet i mitt doktorgradsprosjekt hvor hensikten her er å undersøke hvordan lærere i den videregående skolen yrkesretter og yrkesforankrer undervisningen til den enkelte elevs interesser og behov, samt utvikle eksempler på yrkesrelevant opplæring i ulike utdanningsprogram. Jeg er spesielt interessert i å undersøke hvordan yrkesretting kan påvirke motivasjonen for læring og om funnene kan bidra til å utvikle yrkesfaglærerutdanningen positivt.

Sammendrag (docx-fil)

Top