Forskerprofil: Anne-Mette Bjøru

Anne-Mette Bjøru. Foto.Etter mange år som lærer i videregående skole, begynte jeg å jobbe som engelsklærer på lærerutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet i 2010. Året før fullførte jeg en master i pedagogikk/spesialpedagogikk om frafall i videregående skole. Der intervjuet jeg tre elever som hadde vært nær ved å slutte på skolen, og undersøkte hvilke tiltak som hjalp dem til å fullføre skolen.

Ph.d.-prosjektet mitt omhandler samme tema, og jeg har fortsatt fokus på elevperspektivet.  Også denne gangen skal jeg intervjue elever, men i tillegg omfatter prosjektet klasseromsobservasjoner med et særlig blikk på relasjoner. Målet med doktorgradsprosjektet er å få ny kunnskap om hva som hjelper elevene til å fullføre videregående skole.

Sammendrag (docx-fil)

Top