Forskerprofil: Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier. Foto.Profesjonsforståelser hos kulturskolelærere

En diskursteoretisk studie av profesjonsforståelser i kulturskolen som lokalt ressurssenter

Jeg er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Norges musikkhøgskole og har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min handlet om musikklæreres fagoppfatning etter Kunnskapsløftet. Jeg har tidligere jobbet som fløytepedagog i kulturskoler, musikklærer i grunnskolen og som korpsdirigent. Jeg har også arbeidserfaring fra Sør-Afrika, samt studieopphold i USA og Tyskland.

I doktorgradsprosjektet mitt ser jeg på hvordan kulturskolelæreres profesjonsforståelser konstrueres i kulturskolen som lokalt ressurssenter, hvilke diskurser som er på spill innenfor kulturskolefeltet og hvordan kulturskolelæreres profesjonsdiskurs blir utfordret av dette. Kulturskolen har varierte og mangfoldige oppgaver å administrere. Loven pålegger alle kommuner å ha et kulturskoletilbud, og det skal være samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og det frivillige kulturliv. Slikt samarbeid er en viktig del av det politiske målet om å være et lokalt ressurssenter. I tillegg til et slikt breddetilbud skal kulturskolen kunne tilby tradisjonell opplæring innenfor kunstretningene, samt å ta vare på, og utvikle, talentene. Jeg spør da om hvordan ambisjonen om å utføre alle disse ulike oppgavene påvirker kulturskolelæreres praksis, og hvordan det igjen kan påvirke deres profesjonsforståelse. Min idé til dette prosjektet utviklet seg fra min egen erfaring som lærer i kulturskole og grunnskole, der jeg reflekterte mye over min egen, og kulturskolelærere generelt, sin profesjonsforståelse, samt for hvem kulturskolen skal være og hvilken rolle den skal ha i vårt samfunn.

Sammendrag (docx-fil)

Top