Forskerprofil: Anne Greve

Anne-Greve---bildeBarnehagelærerprofesjonens stolte tradisjon og små barns lek og vennskap i barnehagen

Etter at jeg var utdannet førskolelærer ved Barneverndsakademiet i Oslo i 1983, studerte jeg Science de l’Eduation ved Universitetet i Paris (Sorbonne) ett år før jeg arbeidet som pedagogisk leder i ulike barnehager i til sammen 17 år. I løpet av den perioden var jeg også tillitsvalgt for Norsk Lærerlag, både på kommune- og fylkesnivå, samt at jeg en periode var hovedverneombud for de barnehageansatte i kommunen. Jeg tok hovedfag i barnehagepedagogikk ved Barnevernsakademiet i Oslo i 1993. Etter ett år som førteklasselærer ved en barneskole fikk jeg en stipendiatstilling ved Høgskolen i Oslo og ble tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk, der jeg disputerte med avhandlingen Vennskap mellom små barn (2007). Mine forskningsinteresser er knyttet opp om tre hovedområder: 1. De yngste barna, 2. Vennskap og lek i barnehagen og 3. Barnehagelærernes profesjonshistorie. Jeg har vært leder av forskningsprosjektet Små barns omsorgskarrierer (finansiert av NFR). Nå holder jeg på med et forskningsprosjekt om barnehagepersonalets deltakelse i barns dramatiske lek i barnehagen. Jeg har vært medforfatter av boken Kritisk og begeistret. Barnehagelærernes fagpolitiske historie sammen med Turid Thorsby Jansen (Fagbokforlaget, 2014), og redaktør for boken Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (Fagbokforlaget, 2013). Jeg har også vært redaktør for boken Faglighet i barnehagen sammen med Lillan Pedersen (HiSF) og Hege Gjerde Sviggum (HiSF). Denne boken kommer i juni 2015 (Fagbokforlaget). I tillegg har jeg publisert artikler i norske og internasjonale tiddskrift og antologier. Fra 2012 har jeg hatt engasjement som professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Jeg er medredaktør for tidsskriftet International Journal of Early Childhood.

Les mer i Cristin ved å trykke her.

 

 

 

Top