Forskerprofil: Ann Karin Orset

Maskepedagogens praktiske kunnskap

Ann Karin OrsetEtter endt allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Bodø i 1998, begynte jeg å studere Drama og teaterkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo. Dette ble begynnelsen på min interesse for masker og førte til at jeg noen år senere tok fordypning i Maskespill (30 stp) ved samme studiested. I 2004 ferdigstilte jeg mitt hovedfagsarbeid ved NTNU med tittelen ”Nøytralmaske – et aktuelt pedagogisk redskap”, der jeg med utgangspunkt i egen erfaring fra maskespill undersøkte nærmere den franske pedagogen, instruktøren og koreografen Jacques Lecoqs teaterpedagogikk. Siden den gang har min interesse for maske som skuespillerpedagogisk ressurs økt, noe som har ledet meg inn i mitt påbegynte doktorgradsprosjekt om maskepedagogens praktiske kunnskap.

Min erfaring er at maskepedagogens praktiske kunnskap er intellektuell, situert og kroppslig. Dette gjør at den tidvis oppleves som taus og vanskelig å artikulere. Dette forholdet stiller maskepedagogen overfor en rekke komplekse didaktiske utfordringer.

Tradisjonelt har maskepedagogenes kunnskap blitt overført gjennom generasjoner som praksis, uten noen videre teoretisk forankring. For meg er det å undersøke nærmere og forsøke å sette ord på maskepedagogens praktiske kunnskap, med mål om å utlede teori som kan styrke fagfeltet, en stor motivasjon i forskningsarbeidet. I min monografi vil jeg også redegjøre nærmere for bruk av nøytralmaske som skuespillerpedagogisk ressurs. Dette håper jeg kan bidra til å styrke utdanningen av skuespillere i retning av økt scenisk nærvær og bevissthet om kroppen som ekspressiv ressurs i skapende teaterarbeid.

Min yrkesfaglige bakgrunn spenner seg fra undervisning i kulturskole, grunnskole og universitets- og høgskolesektoren, ved siden av privat næringsliv. I perioden 2005-2008 var jeg ansvarlig for bachelor-programmet Faglærerutdanning i drama ved UiN. Deretter gikk jeg inn i stillingen som leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen før jeg etter svangerskapspermisjon igjen tok fatt på doktorgradsløpet i 2012. Ved siden av å jobbe freelance som dramapedagog, instruktør, skuespiller, maske- og figurmaker driver jeg friteatergruppa Jegerne sammen med en kollega i Oslo.

Nøkkelord: Maske, kroppsbevissthet, psykofysisk, taus kunnskap, teater, skuespillerutdanning, didaktikk

Top