Forskerprofil: Anja Pesch

Anja Pesch.fotoInvolvering av foreldre i det språkstimulerende arbeidet med flerspråklige barn i barnehagen

Jeg er stipendiat i pedagogikk ved UiT-Norges arktiske universitet.  I mitt ph.d-prosjekt undersøker jeg hvordan barnehagen kan involvere foreldre til flerspråklige barn i arbeidet med stimulering av barnas språkutvikling, og hvordan dette samarbeidet kan bidra til barnas språkutviklingen på både første og andrespråket. Jeg har et spesielt fokus på språkutvikling som del av hverdagssituasjoner og på muligheter for involvering av foreldre som del av den daglige kontakten. Jeg er utdannet sosialpedagog fra University of Applied Sciences i Hamburg/Tyskland (4årig utdanning) og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Før jeg begynte som stipendiat, var jeg ansatt som studiekonsulent og rådgiver i studieseksjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT i 6 år. Jeg er veldig glad for å ha blitt tatt opp i NAFOL, fordi det gir meg mulighet til å komme i kontakt med andre ph.d-stipendiater og til å knytte kontakter både nasjonalt og internasjonalt.

Interessen for dette feltet har bakgrunn i erfaring fra arbeid i barnehage og studien om flerspråklige barns språkutvikling som jeg gjennomførte som hovedfagsstudent. Dessuten har jeg selv to barn som vokser opp med to språk. Som del av mitt ph.d-prosjekt gjennomfører jeg feltarbeid i to barnehager – en i Norge og en i Tyskland. Prosjektet mitt har en etnografisk tilnærming, der jeg bruker observasjon for å studere språklig interaksjon barna seg imellom og mellom barna og ansatte, samt for å studere kontakt med foreldre i hverdagen. I tillegg gjennomfører jeg intervju med ansatte og foreldre. Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap og kvalitet i arbeid med flerspråklige barn og deres foreldre, både i barnehager og i undervisning i barnehagelærerutdanning.

Top