Forskerprofil: Anja Gabrielsen

Nærmiljø som læringsarena for bærekraftig utvikling

Anja GabrielsenAnja Gabrielsen har gjennom flere år hatt ansvar for temaet ”Undervisning i miljø og bærekraftig utvikling” i grunnskolelærerutdanningen (GLU) og tidligere allmennlærerutdanningen (ALU) ved Høgskolen i Telemark. I den sammenhengen har hun søkt etter gode og praksisnære eksempler på hvordan undervisning i dette kompliserte, tverrfaglige emnet kan gjennomføres i den vanlige skolehverdagen.

I forskningsprosjektet skal undervisning tilknyttet bærekraftig utvikling undersøkes både kvantitativt og kvalitativt gjennom empiriske studier av norske grunnskoler som er med i det nasjonale prosjektet Natursekken.

Gabrielsen jobber ved institutt for lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. Hun har vært ansatt som høyskolelektor siden 2007, og jobbet med undervisning og veiledning i ulike emner innen naturfag og fagdidaktikk og med praksisoppfølging av studenter. Tidligere har hun blant annet jobbet i ungdomsskolen. Anja har hovedfag i biologi fra Universitetet i Oslo og praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Telemark.

Sammendrag (pdf-fil)

Top