Forskerprofil: Anja Bakken

Anja Synnøve BakkenJeg har undervist i engelsk og fransk i videregående skole tjue år og har siden 2009 som arbeidet som høgskolelektor i engelsk ved grunnskolelærerutdanningen ved HINT innenfor emner knyttet til litteratur og kultur. Jeg har blitt stadig mer interessert i hvordan man gjennom bruk av ulike tekster i klasserommet kan bidra til språklæring og økt sjanger- og tekstkompetanse. Læreplanen for engelsk oppfordrer til et bredt teksttilfang der eleven skal kunne forholde seg til ulike teksttyper og beherske forskjellige kommunikative situasjoner.  Klasserommet skal i så måte ruste elever for det mangfoldet av teksthendelsene tenåringen møter hver dag hvor det er avgjørende å beherske genrespesifikke kriterier og kunnskap om aktørene for å lykkes. Egen erfaring og en innledende undersøkelse blant lærere så langt, antyder at eleven møter et bredt tekstmangfold i klasserommet. Det jeg ønsker jeg å utforske videre er engelsklæreres kognisjon omkring de tekstene de velger og hva de ønsker oppnå med bruken av disse.

Sammendrag (doc-fil)

Top