Forskerprofil: Annette Hessen Bjerke

Sammenheng mellom høgskolene og praksisskolene?

Annette Hessen BjerkeFor bedre å kunne forklare hvorfor mitt Ph.D.-prosjektet har blitt som det har, vil jeg starte med noen historiske fakta. I 2006 hevdet en ekstern evaluering av norske lærerutdanninger at lærerstudenter opplevde en mangel på sammenheng mellom det som forgår på høgskolene og praksisskolene (NOKUT, 2005). I 2010 ble det utviklet nasjonale retningslinjer for to nye lærerutdanninger, som inkluderte forbedret praksisopplæring. KD uttalte at alle involverte parter, lærerutdanningsinstitusjoner, praksis skoler, og studentene skulle samarbeide tettere. Samarbeidet ble formalisert som et trepartssamarbeid.

Dette er utgangspunktet for mitt Ph.D.-prosjekt. Jeg har vært engasjert i å få trepartssamarbeid til å fungere, og erfart at det eksisterer utfordringer. Mens 3. års studenter som velger fordypning i matematikk forteller om en god samhørighet mellom høgskole og skoler, klager 1. års studenter over mangelen på sammenheng.

For grundig å kunne teoretisere, analysere og forstå de utfordringene lærerstudenter møter når de gjentatte ganger krysser grensene mellom høgskole og praksisopphold underveis i lærerutdanningen, er det viktig å forstå hvordan lærerstudentene utvikler seg. Ved å følge lærerstudentene gjennom sine to år med matematikkurs og praksisopphold, og ved å fokusere på det jeg kaller kritiske punkter (de gjentatte øyeblikkene de krysser grensene mellom høgskole og praksisskole), vil jeg forsøke å identifisere og forstå forhandlingene som trengs for å delta i de ulike fellesskapene ved høgskole og skole.

Sammendrag (doc-fil)

Top