Forskerprofil: Ane Malene Sæverot

Bildets pedagogiske potensial

Ane Malene SæverotJeg er ph.d.-stipendiat på lærerutdanningen, Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen og har en mastergrad i formgivning, kunst og håndverk fra Høyskolen i Oslo. Jeg har også studieemner i kunsthistorie, fortolkningsstrategier og humanistisk informatikk. Videre har jeg undervisningserfaring innen estetiske fag fra den videregående skolen.

Som lærer i den videregående skolen har jeg erfart hvordan det digitale mediet preger livet til elevene. De unge er koblet på internett konstant og møter multimodale tekster på løpende bånd. Mer enn noen gang kommuniseres det med bilder både i undervisning og i sosial aktivitet. Det er også mange som hevder at dagens unge har utviklet en estetisk tilnærming til omgivelsene som er preget av den digitale tidsalder. Forskning viser at det er mye som tyder på at dagens ungdom persiperer, fortolker og produserer bilder på en særlig måte. Jeg ønsker derfor og nå frem til ungdommers fortellinger om bilder i deres hverdag. Svarer de unges visuelle kompetanse til samfunnets bruk av bilder? Tar lærere høyde for bildets pedagogiske potensial i undervisningen? Spørsmål som dette vil være nødvendig å stille seg hvis man skal åpne opp for bilder som et estetisk og pedagogisk grep i undervisningen.

Sammendrag (doc-fil).

Top