Forskerprofil: André Rondestvedt

Tiltak mot frafall i yrkesopplæringen

André RondestvedtAndré Rondestvedt er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø, og er knyttet til «Prosjekt Frafall» i Troms. Det store frafallet på ca. 40% i videregående yrkesopplæring er en av faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn og de personlige omkostningene er store. Avhandling er en studie rettet mot tiltak som kan øke gjennomføringsgraden i de teknologiske yrkene i Troms fylke, og som har et fokus på utvikling av elevenes kompetanse til mestring. Problemstillingene som tas opp i prosjektet er viktige for den enkelte elev og for regionens fremtidige behov for arbeidskraft og utdanningsnivå. Forskningsstrategien i studiet er aksjonsforskning og skal gjennomføres i samarbeid med en skole i Troms. Deltakerne vil være lærere og andre ansatte rundt elevene. Underveis i prosjektet vil det bli brukt ulike metoder. Metodene skal ikke bare generere data, men også fremme refleksjon og læring for alle deltakerne.

Sammendrag (doc-fil)

Top