Forskerprofil: Agnieszka B. Jarvoll

Agnieszka Jarvoll. PhotoDigitalt innfødte og læringsprosesser i skolen

Digital teknologi er i ferd med å etablere nye betingelser og kontekster for kunnskapsutvikling som utfordrer vår tradisjonelle måte å tenke undervisning på. Det gjelder å være åpen for både mulighetene og begrensningene ved digitale undervisningsformer og jeg er interessert i hvordan vi kan arbeide med dette. Mitt fokus er først og fremst på bruk av dataspill i skolen. Går man ut i fra at læring i skolen er sammenvevd med erfaringer utenfor skolen og fra den digitale arena, kan ikke læringsprosesser hos elevene studeres avskåret fra disse erfaringene, men bli forstått på bakgrunn av elevenes aktivitetssystem. Jeg mener at kulturhistorisk aktivitetsteori (KHAT) kan gi et analytisk og teoretisk fundament for å forstå kompleksiteten til mitt tema. En klasse er en helhet som har sin særegne måte å organisere skoleaktiviteten sin på. I lys av kulturhistorisk aktivitetsteori kan vi studere denne aktiviteten i kombinasjon med en aksjonsforskningstilnærming.  

Jeg er stipendiat ved Nord universitet campus Nesna og underviser i pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanningen for 5-10 trinn. Jeg har hovedfag i psykologi fra NTNU og har etter den tid vært ansatt ved campus Nesna. Min hovedfagsoppgave hadde teknologisering av hverdagen som tema med tittelen: Tv! Det er til å se på!

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top