Forskerprofil: Agnete Bueie

Innblikk i elevenes tanker

Agnete BueieJeg har undervist i norskfaget ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold siden 2006. Før det underviste jeg i videregående skole. Jeg har vært med på å utvikle nettressursen til læreverket Grip teksten (Aschehoug forlag), et læreverk for studiespesialiserende utdanningsprogram, og er nå forfatter på det heldigitale læreverket Lingua Planet, grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

I perioden 2007-2011 har jeg deltatt i det forskningsbaserte skoleutviklingsprosjektet Multiplisitet, mangfold og myndiggjøring. Prosjektet var ledet av professor Joron Pihl, og hadde fokus på biblioteket som læringsarena.

Jeg ble tilsatt som stipendiat ved HBV i august 2011, og tatt opp på ph.d.-program ved Universitetet i Oslo (UV) høsten 2011. Tilsettingen er for fire år, med 25% pliktarbeid. Prosjektet jeg skal i gang med, fokuserer på elevers forståelse av tilbakemelding de får fra lærer på skriftlige tekster i norskfaget. Etter mange år med store rettebunker, og etter å ha snakket med mange norsklærere om utfordringen knyttet til vurdering i norskfaget, kom ideen til prosjektet. Vi har en del store, internasjonale studier som sier noe om effekten av tilbakemelding, men innenfor norskfaget har vi bare noen få studier som omhandler dette emnet. I mitt prosjekt ønsker jeg å få innblikk i elevenes tanker omkring tilbakemeldingene de får, og gjennom dette supplere den kunnskapen vi har på dette feltet fra tidligere.

Sammedrag (doc-fil)

Top