Konferanseblogg

ECER-konferanse 2012

av May Britt Postholm, 15. oktober 2012

Den årlige ECER-konferansen ble denne høsten arrangert i Cádiz 18. – 21. September. Temaet for konferansen var: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

Forberedelse til presentasjonen

I den innledende teksten for konferansen kunne jeg lese at oppmerksomheten skulle rettes mot livslang læring i samfunnet, i familier, i institusjoner, for profesjonelle og for enkeltpersoner. Konferansen har også ulike nettverk som du kan melde inn ditt abstrakt på. Jeg fattet interesse både for nettverket som omhandler lærerutdanning, og for nettverket som retter fokus mot kontinuerlig profesjonell utvikling. Jeg skulle presentere en studie som jeg hadde gjennomført sammen med en annen lærerutdanner. Hun er i et kvalifiseringsløp til førstelektor. I studien som vi hadde gjennomført, ville vi få svar på hvordan lærere opplever deltakelse i videreutdanning. Med bakgrunn i denne studien kalte vi vår presentasjon Teachers’ perception of their participation in a further education study.

Selve presentasjonen

I presentasjonen guidet følgende problemstilling oss: How do the teachers of the FC (food and catering) and TIP(technology and industrial production) programme subjects experience their participation in the further education studies? Vi hadde på forhånd fordelt innholdet mellom oss og presenterte vekselvis, som i en dialog, svaret vi hadde funnet på problemstillingen. Dette gikk fint. Vi hadde øvd både på engelsk uttale og på å frigjøre oss fra manus. Det var omtrent 20 personer som kom og hørte på innlegget vårt, både mennesker vi kjente fra Norge, og kjente og ukjente fra inn- og utland. Fra Norge kom også en representant fra KD som jobber med skoleutvikling og hørte på oss. Presentasjonen ble avrundet med en god applaus før vi skulle svare på spørsmål fra tilhørerne.

Spørrerunde

I løpet av denne spørrerunden ble vi stilt mange interessante spørsmål. En Ph.d.-stipendiat ville gjerne høre mer om den fenomenologiske tilnærmingen vi hadde brukt i studien. Vi forklarte mer inngående hva vi hadde gjort, men hun ville gjerne også lese litt mer om dette og etterspurte derfor om vi hadde skrevet en artikkel hvor denne metoden inngikk. Det kunne vi fortelle at vi hadde gjort, men at den dessverre var skrevet på norsk.

Egen erfaring og læring

Det fikk meg til å innse at dersom forskere skal presentere studier på utenlandske konferanser, bør de også skrive artikler på bakgrunn av disse på engelsk. På den måten kan interesserte få mulighet til bedre å sette seg inn i en studie enn det som er mulig i løpet av en halv time på en konferanse.

Top