Presentasjon

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Åsta Birkeland

Høgskolen i Bergen

Will through a comparative approach explore how the ideals of individualization are understood and unfolded in preschool teachers’ practice in Norway and China.

 

×
Åsta Birkeland

Åsta Birkeland

Høgskolen i Bergen

Ingvil Bjordal

NTNU

Hva betyr desentralisering av spørsmål knyttet til minoritetselever for utviklingen av den flerkulturelle skolen? Hvilke områder og ansvarsoppgaver kan identifiseres som desentralisert og hvilke pedagogiske og institusjonelle konsekvenser kan dette gi?

Sammendrag (docx-fil)

×
Ingvil Bjordal

Ingvil Bjordal

NTNU

Siv Kristin Yndestad Borgen

Høgskolen i Bergen

Har danning av utdanneridentitet hos praksislærer betydning for lærarar sitt profesjonelle kunnskapsoppdrag?

Sammendrag (docx-fil)

×
Siv Kristin Yndestad Borgen

Siv Kristin Yndestad Borgen

Høgskolen i Bergen

Agnete Bueie

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

«Elevers forståelse av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget»

Sammedrag (doc-fil)

×
Agnete Bueie

Agnete Bueie

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Tony Burner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Vil vise hvordan en prosessorientert tilnærming til vurdering i engelsk kan ha betydning for elevenes læring.

Sammendrag (pdf-fil)

×
Tony Burner

Tony Burner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Marit Bøe

Høgskolen i Telemark

Hva slags erfaringskunnskap kommer til uttrykk hos førskolelærere i deres ledelsespraksis av pedagogisk arbeid og refleksjoner over denne, både individuelt og i drøfting med kolleger?

Sammendrag (docx-fil)

×
Marit Bøe

Marit Bøe

Høgskolen i Telemark

Kristin Eide

NTNU

Hvilke muligheter og begrensninger møter lærere som arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen? Hva begrenser/muliggjør lærernes utviklingsarbeid?

×
Kristin Eide

Kristin Eide

NTNU

Gro Espedal

Høgskolen i Bergen

Lærerstudenters profesjonelle utforming. Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Gro Espedal

Gro Espedal

Høgskolen i Bergen

Astrid Granly

Høgskolen i Hedmark

Hvilke oppfatninger om skriveutvikling og skriftkyndighet møter nye studenter i lærerutdanningen, og hvilke etablerer de selv?

Sammendrag (doc-fil)

×
Astrid Granly

Astrid Granly

Høgskolen i Hedmark

Gabrielle Hansen-Nygård

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vil undersøke hvilke tilbakemeldingsmetoder bruk av ny vurderingsteknologi muliggjør, og hvordan disse kan understøtte en god tilbakemeldingspraksis.

Sammendrag (doc-fil)

×
Gabrielle Hansen-Nygård

Gabrielle Hansen-Nygård

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Karin Hognestad

Høgskolen i Telemark

Pedagogiske lederes kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie.

Last ned sammendrag (pdf-fil)

×
Karin Hognestad

Karin Hognestad

Høgskolen i Telemark

Christina Bauck Jensen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Et studium av matematikkpraksiser på bygg- og anleggsfag med fokus på praksiser i teoriklasserom, skolens verksted og praksisfelt.

Sammendrag (doc-fil)

×
Christina Bauck Jensen

Christina Bauck Jensen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Andreas Reier Jensen

Universitetet i Agder

Veiledningsritualet. En dialektisk studie av formaliserte veiledningssamtaler i lærerutdanningens praksisperiode.

×
Andreas Reier Jensen

Andreas Reier Jensen

Universitetet i Agder

Ketil Langørgen

Høgskolen i Bergen

«Nye lærerutdanneres profesjonelle utvikling. Ny lærerutdanner i Norge. Hvordan er det å være ny lærerutdanner? Og hvordan blir de nytilsattes kompetanse verdsatt og utviklet?»

Sammendrag (docx-fil)

×
Ketil Langørgen

Ketil Langørgen

Høgskolen i Bergen

Mette Synnøve Nordby

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

School science for vocational students - teaching and learning when using a video game as a learning resource.

Abstract (docx file)

×
Mette Synnøve Nordby

Mette Synnøve Nordby

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kai Arne Nyborg

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvilken kulturforståelse baserer lærere i skolen seg på, og hvordan kommer denne forståelsen til uttrykk i møtet med – og ivaretakelsen av det kulturelle mangfoldet i klasserommet?

Sammendrag (docx-fil)

×
Kai Arne Nyborg

Kai Arne Nyborg

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ann Karin Orset

Universitetet i Nordland

Ansikt til ansikt med nøytralmasken - en eksplorerende studie av maskepedagogens praktiske kunnskap.

×
Ann Karin Orset

Ann Karin Orset

Universitetet i Nordland

Kirstine Riis

Høgskolen i Telemark

Et studie af designprocesser med henblik på identifikation og kommunikation af kundskabsaspekter ved denne type processer.

Sammendrag (doc-fil)

×
Kirstine Riis

Kirstine Riis

Høgskolen i Telemark

Fredrik Mørk Røkenes

NTNU

Develop a theoretical and practical framework for teaching skills in digital competence at Norwegian teaching institutions (fler mål).

Sammendrag (doc-fil)

×
Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes

NTNU

Nora Sitter

NTNU

Pedagogisk dokumentasjon som transformativt potensial i estetiske læringsprosesser.

×
Nora Sitter

Nora Sitter

NTNU

Lisbeth Skreland

Universitetet i Agder

Hvordan framtrer normer og regler i en barnehagekontekst og hvilken kunnskap og hvilke verdier uttrykkes gjennom normer og regler i barnehagehverdagen?

Sammendrag (docx-fil)

×
Lisbeth Skreland

Lisbeth Skreland

Universitetet i Agder

Annfrid Rosøy Steele

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvordan kan lærerutdanneres undervisningspraksis gjennom vektlegging av FoU videreutvikle profesjonell identitet hos seg selv og hos studentene ved de nye profesjonsutdanningene ved Universitetet i Tromsø?

Sammendrag (docx-fil)

×
Annfrid Rosøy Steele

Annfrid Rosøy Steele

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Bodil Svendsen

NTNU

How might the use of the digital tool “Fornybare Trøndelag” (hereafter called sustainable Trøndelag) in teaching influence science students through an exploratory approach to learning?

Sammendrag (docx-fil)

×
Bodil Svendsen

Bodil Svendsen

NTNU

Jon Helge Sætre

Norges musikkhøgskole

Hvilke omfang og betydning har musikkmetodikk i grunnskolelærerutdanninger med musikk, hvilke musikkmetodiske emner, prinsipper og konsepsjoner finnes i utdanningene, og hvilke variasjoner og fellestrekk finnes på institusjonsnivå?

Sammendrag (pdf-fil)

×
Jon Helge Sætre

Jon Helge Sætre

Norges musikkhøgskole

Ane Malene Sæverot

Universitetet i Bergen

Populærkunst og estetisk danning rettet mot ungdom. Hvordan kan populære kunstuttrykk gi elever ulike former for estetiske opplevelser og videre, kan disse føre til moralske refleksjoner?

Sammendrag (doc-fil)

×
Ane Malene Sæverot

Ane Malene Sæverot

Universitetet i Bergen

Yvonne Sørensen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvilke forhold kan identifiseres som betydningsfulle for utvikling av studentenes profesjonelle læreridentitet?

×
Yvonne Sørensen

Yvonne Sørensen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Arne Kristoffer Tynæs

Høgskolen i Bergen

Hvordan artikuleres dannelsesbegrep i to gitte dramapraksiser?

 

 

×
Arne Kristoffer Tynæs

Arne Kristoffer Tynæs

Høgskolen i Bergen

Roy Aksel Waade

Høgskolen i Nord-Trøndelag

I hvilken grad egner Soundpainting seg som metode i forbindelse med improvisasjonsundervisning i grunnskole og kulturskole?

×
Roy Aksel Waade

Roy Aksel Waade

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Julie Ane Ødegaard

Universitetet i Bergen

Hvilken rolle har skolevalgene i den politiske oppdragelsen av elever i den videregående skole?

Sammendrag (doc-fil)

Poster

×
Julie Ane Ødegaard

Julie Ane Ødegaard

Universitetet i Bergen

Geir Aaserud

Høgskolen i Bergen

Førskolelærernes danningsprosesser – dilemmaer og idealer i personlige og politiske fortellinger.

Sammendrag (doc-fil)

×
Geir Aaserud

Geir Aaserud

Høgskolen i Bergen

Hilde Hofslundsengen

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Hvilken skrivekompetanse har norske fireåringer, og hvilken effekt kan en skriveintervensjon i barnehagen ha på fireårige barns skrivekompetanse?

Sammendrag (docx-fil)

×
Hilde Hofslundsengen

Hilde Hofslundsengen

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Inge Andersland

NLA Høgskolen

Forståelse av religions- og livssynsfagets plass og funksjon i skolen slik det kommer frem i stortingsdebatter fra 1993 - 2008.

×
Inge Andersland

Inge Andersland

NLA Høgskolen

Anja Synnøve Bakken

Nord universitet

A multimodal approach to the interplay of texts in the English language classroom, 8-10th grade.

Sammendrag (doc-fil)

×
Anja Synnøve Bakken

Anja Synnøve Bakken

Nord universitet

Mirjam Dahl Bergsland

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Den flerkulturelle barnehagen-en barnehage for alle? Foreldresamarbeid og barnehagediskurser.

Sammendrag (doc-fil)

×
Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Annette Hessen Bjerke

Høgskolen i Oslo og Akershus

Pre-service teachers’ developing theorizing about mathematics teaching during school placement.

Sammendrag (doc-fil)

×
Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kathrine Bjørgen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fysisk aktivitet i barnehagens uterom. Kommunikasjon, motivasjon og bevegelsesglede.

Sammendrag (doc-fil)

×
Kathrine Bjørgen

Kathrine Bjørgen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tuva Broch

Norges idrettshøgskole

Transkulturell analyse av (minoritets)barn og unges forhold til natur, friluftsliv og kroppslig bevegelse i storbyen.

Sammendrag (doc-fil)

×
Tuva Broch

Tuva Broch

Norges idrettshøgskole

Lynell Chvala

Høgskolen i Oslo og Akershus

Negotiating the global and the local: English language policy as understood and enacted by lower secondary teachers in Oslo

Sammendrag (doc-fil)

×
Lynell Chvala

Lynell Chvala

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kristin Vindhol Evensen

Norges idrettshøgskole

Et case-studie av elever med utviklingshemning og deres erfaringer av deltagelse i kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen

Norges idrettshøgskole

Cathrine Frogh

Høgskolen i Sørøst-Norge

"Organising quality" How does a local kindergarten authority understand and use its autonomy to lead quality development within the kindergarten organisation?

×
Cathrine Frogh

Cathrine Frogh

Høgskolen i Sørøst-Norge

Anja Gabrielsen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Local environment as learning arena in education for sustainable development. A study of practice and the teachers’ perspectives on why and how.

Abstract (pdf file)

×
Anja Gabrielsen

Anja Gabrielsen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Irene Haslund

NTNU

Danning som bindeleddet mellom mennesker og kulturer.

×
Irene Haslund

Irene Haslund

NTNU

Gunn Irene Heggvold

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Å ledes og å lede: pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagens næringsliv.

Sammendrag (docx-fil)

×
Gunn Irene Heggvold

Gunn Irene Heggvold

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Hilde Dehnæs Hogsnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Barnehagens betydning for barns overgang fra barnehage til skole.

Sammendrag (doc-file)

×
Hilde Dehnæs Hogsnes

Hilde Dehnæs Hogsnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kirsten Linnea Kruse

Høgskolen i Sørøst-Norge

Multimodal iscenesettelse av språkstimulerende arbeid i den første lese- og skriveopplæringen - En Design-Based forskningsstudie med fokus på arbeid med interaktive tavler i klasserommet.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kirsten Linnea Kruse

Kirsten Linnea Kruse

Høgskolen i Sørøst-Norge

Ingvil Gjerdrum Maus

Høgskolen i Oslo og Akershus

Designkompetanse for bærekraftig utvikling.

Sammendrag (doc-fil)

×
Ingvil Gjerdrum Maus

Ingvil Gjerdrum Maus

Høgskolen i Oslo og Akershus

May-Britt Monsrud

Høgskolen i Oslo og Akershus

Flerspråklige barns språkutvikling og leseferdighet.

Sammendrag (doc-fil)

×
May-Britt Monsrud

May-Britt Monsrud

Høgskolen i Oslo og Akershus

Atle Mjåtveit

Universitetet i Stavanger

Kroppsøvingsstudenter og læringsklima. En studie av læringsklimabegrepet i kroppsøving og kvalifisering til å arbeide med læringsklima i faget kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Atle Mjåtveit

Atle Mjåtveit

Universitetet i Stavanger

Hege Myklebust

Høgskolen Stord/Haugesund

Meiningsfull skriving. Bruk av blogg, (spel) og sosiale medium i skriveopplæringa.

×
Hege Myklebust

Hege Myklebust

Høgskolen Stord/Haugesund

Mette Nygård

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Barnehagen som læringsarena. De yngste barna i barnehagen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Mette Nygård

Mette Nygård

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Anja Pesch

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Anja Pesch

Anja Pesch

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

André Rondestvedt

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Frafallskompleksiteten ved de teknologiske yrkene innenfor fag- og yrkesopplæringen i Troms fylke.

Sammendrag (doc-fil)

×
André Rondestvedt

André Rondestvedt

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Kari Anne Rustand

Høgskolen i Sørøst-Norge

Digitale tekst- og språkkompetanser i norskfaglige studenttekster i grunnskolelærerutdanningen.

×
Kari Anne Rustand

Kari Anne Rustand

Høgskolen i Sørøst-Norge

Martin Samuelsson

Universitetet i Bergen

Education for deliberative democracy.

Abstract (doc-fil)

×
Martin Samuelsson

Martin Samuelsson

Universitetet i Bergen

Sidsel Sandtrøen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Skapende veiledning og profesjonelle livsrom i sosiodynamisk perspektiv

Sammedrag (docx-fil)

×
Sidsel Sandtrøen

Sidsel Sandtrøen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sigrun Slettner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hvordan jobber barnehagelærere med barns tidlige litterasitet?

Sammendrag (docx-fil)

×
Sigrun Slettner

Sigrun Slettner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Marit Sundelin

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Flerspråklige barns møte med norsk som andrespråk i en barnehagefaglig kontekst.

Sammendrag (docx-fil)

×
Marit Sundelin

Marit Sundelin

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Per-Einar Sæbbe

Universitetet i Stavanger

Barnehagerlærers profesjonskunnskap i matematikk.

Sammendrag (docx-fil)

×
Per-Einar Sæbbe

Per-Einar Sæbbe

Universitetet i Stavanger

Yngvil Søholt

Norges idrettshøgskole

The relevance of physical education in the every-day life of adolescent. A developmental health perspective.

Sammendrag (docx-fil)

×
Yngvil Søholt

Yngvil Søholt

Norges idrettshøgskole

Svein Olav Ulstad

Nord universitet

Anvendt selvbestemmelsesteori for å studere endringer i motivasjon og kompetanse blant elevene slik at de kan forbedre sitt engasjement og prestasjoner i kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Svein Olav Ulstad

Svein Olav Ulstad

Nord universitet

Ole Petter Vestheim

Nord universitet

Kjennetegn ved skoler som skårer godt på nasjonale prøver over tid.

Sammendrag

×
Ole Petter Vestheim

Ole Petter Vestheim

Nord universitet

Rolf Baltzersen

Høgskolen i Østfold

Hvordan kan studentarbeid i globale wikifellesskap støtte design og utvikling av pedagogiske prinsipper for kollektiv kunnskapsutvikling?

Sammendrag (odt-fil)

×
Rolf Baltzersen

Rolf Baltzersen

Høgskolen i Østfold

Ann Margareth Gustavsen

Høgskolen i Innlandet

Sammenhengen mellom læreres undervisningspraksis og gutter og jenters læring.

×
Ann Margareth Gustavsen

Ann Margareth Gustavsen

Høgskolen i Innlandet

Nina Aakernes

OsloMet – Storbyuniversitetet

Yrkeskompetanse i endring. Hvordan utvikles yrkesfaglig kompetanse i mediefag?

×
Nina Aakernes

Nina Aakernes

OsloMet – Storbyuniversitetet

Kristin Axberg

Norges idrettshøgskole

To teach or not to teach gymnastics; investigating physical education subject matter in Norway.

Sammendrag (doc-fil)

×
Kristin Axberg

Kristin Axberg

Norges idrettshøgskole

Erik Aasland

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kroppsøving i teori og praksis. Lærerens betydning for fagets konstruksjon i praksis.

×
Erik Aasland

Erik Aasland

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne-Mette Bjøru

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Videregående opplæring: Hvordan hindre frafall?

×
Anne-Mette Bjøru

Anne-Mette Bjøru

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Carla R. Chinga

NTNU

Skapelsen av «Vi» og «De Andre» i den norske skolen:

En narrativ studie av minoritetselevenes sosiale erfaringer i et postkolonialt perspektiv.

Sammendrag (doc-fil)

×
Carla R. Chinga

Carla R. Chinga

NTNU

Jannike Ohrem Bakke

Høgskolen i Sørøst-Norge

Skriving som grunnleggende ferdighet. En studie av skriveopplæring og utvik.av tekstnormer på 7. trinn.

×
Jannike Ohrem Bakke

Jannike Ohrem Bakke

Høgskolen i Sørøst-Norge

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

OsloMet – Storbyuniversitetet

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole.

×
Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

OsloMet – Storbyuniversitetet

Lena Dahl

Høgskulen på Vestlandet

Læring om sikkerhet og risiko i friluftsliv. En kartlegging av ulykker og nestenulykker knyttet til friluftslivsundervisningen på 3. klasse videregående skole, samt en casestudie av friluftslivsdidaktikk, sikkerhetskultur og organisasjonsledelse på 4 videregående skoler.

×
Lena Dahl

Lena Dahl

Høgskulen på Vestlandet

Evelyn Eriksen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Prinsippet om barnets beste i barnehagekontekst.

×
Evelyn Eriksen

Evelyn Eriksen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Reidun Faye

Høgskolen i Bergen

An analysis of non-formal education programs for vulnerable and marginalized groups in Nepal.

×
Reidun Faye

Reidun Faye

Høgskolen i Bergen

Peter Gøtze

Høgskulen på Vestlandet

Rolen till grunn- og mellemskolelærestuderendes matematiske og demokratiske kompetenser i klasseromssituationer inkluderende autentisk debatter.

×
Peter Gøtze

Peter Gøtze

Høgskulen på Vestlandet

Pia Skog Hagerup

NTNU

Kunst som perspektiv på utdanningsledelse

×
Pia Skog Hagerup

Pia Skog Hagerup

NTNU

Pernille Fiskerstrand

Høgskulen i Volda

Fagspråk og språkfag - ein studie av eit utval yrkeselevar sine fagtekstar på nynorsk.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Pernille Fiskerstrand

Pernille Fiskerstrand

Høgskulen i Volda

Bendik Fredriksen

Norges musikkhøgskole

En studie av yrkesidentitet og frafall blant musikklærere i grunnskolen.

×
Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen

Norges musikkhøgskole

Joakim Evensen Hansen

Universitetet i Stavanger

Språkarbeid i barnehagen.

×
Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen

Universitetet i Stavanger

Liv Torunn Grindheim

Høgskolen i Bergen

Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar.

Sammendrag (doc-fil)

×
Liv Torunn Grindheim

Liv Torunn Grindheim

Høgskolen i Bergen

Torhild Høydalsvik

Høgskolen i Volda

Ny reform i barnehagelærarutdanninga. Korleis vert pedagogikkfaget sitt oppdrag om samanbinding og profesjonsinnretting forstått, planlagt, gjennomført og erfart?

×
Torhild Høydalsvik

Torhild Høydalsvik

Høgskolen i Volda

Natallia B. Hanssen

Nord universitet

Praktisk språkstimulering for førskolebarn med språkvansker.

×
Natallia B. Hanssen

Natallia B. Hanssen

Nord universitet

Elisabeth Iversen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lær ute! - et design-based research prosjekt om uteundervisning i naturfag på en videregående skole.

×
Elisabeth Iversen

Elisabeth Iversen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingeborg Sæbøe Holten

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fra barnehage til skole: En diskursanalyse av politiske dokumenter for barnehagen i perioden 2012-2015

Sammendrag (doc-fil)

×
Ingeborg Sæbøe Holten

Ingeborg Sæbøe Holten

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kåre Hauge

NTNU

Samarbeid mellom lærere. På hvilke måter kan samarbeid mellom lærere bidra til læreres læring og profesjonsutvikling?

×
Kåre Hauge

Kåre Hauge

NTNU

Lennart Jølle

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Utvikling av tekstvurderingskompetanse i en testkontekst – ei kompleks utfordring.

Sammendrag (doc-fil)

×
Lennart Jølle

Lennart Jølle

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Ingrid K. Jakobsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Exploring Multimodal Text Culture in English.

×
Ingrid K. Jakobsen

Ingrid K. Jakobsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hallvard Kjelen

Høgskolen i Nesna

Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning og kompetanse

Sammendrag (docx-fil)

×
Hallvard Kjelen

Hallvard Kjelen

Høgskolen i Nesna

Anne Jordhus-Lier

Norges musikkhøgskole

Profesjonsforståelser hos kulturskolelærere. En diskursteoretisk studie av profesjonsforståelser i kulturskolen som lokalt ressurssenter.

×
Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier

Norges musikkhøgskole

Agnieszka Jarvoll

Nord universitet

Digitalt innfødte og læringsprosesser i skolen.

×
Agnieszka Jarvoll

Agnieszka Jarvoll

Nord universitet

Bent Cato Hustad

Universitetet i Nordland

Rektors pedagogiske ledelse – en studie av profesjonsrollens lederskap av lærende skoler.

Sammendrag (doc-fil)

×
Bent Cato Hustad

Bent Cato Hustad

Universitetet i Nordland

Tove Lafton

OsloMet – Storbyuniversitetet

Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser

×
Tove Lafton

Tove Lafton

OsloMet – Storbyuniversitetet

Kristian Nødtvedt Knudsen

NTNU

Hvordan kan et dramadidaktisk design stimulere videregående elever til å reflektere kritisk over deres bruk av sosiale medier?

×
Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen

NTNU

Line L. Jenssen

Universitetet i Sørøst-Norge
×
Line L. Jenssen

Line L. Jenssen

Universitetet i Sørøst-Norge

Tonje Fjogstad Langnes

Norges idrettshøgskole

Breakdance – that`s me!

Identity and gender constructions among young breakdancers

Sammendrag (doc-fil)

×
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad Langnes

Norges idrettshøgskole

Siri Sollied Madsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Digital kompetanseutvikling ved PPU i Tromsø.

×
Siri Sollied Madsen

Siri Sollied Madsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Øystein Røsseland Kvinge

Høgskulen på Vestlandet

Undervisning som improvisert semiotisk praksis: en multippel casestudie av lærerstudenters bruk av semiotisk teknologi.

×
Øystein Røsseland Kvinge

Øystein Røsseland Kvinge

Høgskulen på Vestlandet

Petter Erik Leirhaug

Norges idrettshøgskole

Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring": En empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving med seks videregåande skoler i Norge.

×
Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Norges idrettshøgskole

Anna Rigmor Moxnes

Universitetet i Sørøst-Norge

Embedding the concept of praxis in early childhood teacher education.

×
Anna Rigmor Moxnes

Anna Rigmor Moxnes

Universitetet i Sørøst-Norge

Hein Lindquist

Universitetet i Sørøst-Norge

Raising Children Multilingually.

×
Hein Lindquist

Hein Lindquist

Universitetet i Sørøst-Norge

Marianne Torve Martinsen

Universitetet i Sørøst-Norge

Barn, rom, materiell og tid – en studie av sammenhengen mellom barnehagens fysiske rom, materiell- og tidsmessige organisering og barns sosiale utvikling.

×
Marianne Torve Martinsen

Marianne Torve Martinsen

Universitetet i Sørøst-Norge

Børge Skåland

OsloMet – Storbyuniversitetet

The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students.

×
Børge Skåland

Børge Skåland

OsloMet – Storbyuniversitetet

Kathrin Olsen

Nord universitet

De særlig sårbare barna med autisme.

×
Kathrin Olsen

Kathrin Olsen

Nord universitet

Gro Løken

Høgskolen i Innlandet

Kjønnsforskjeller i spesialundervisningen

×
Gro Løken

Gro Løken

Høgskolen i Innlandet

Cherise Storlie-Kristoffersen

NTNU

How is the development of writing affected through the establishment of a common language using the tools of analytic trait scoring and a writing continuum?

×
Cherise Storlie-Kristoffersen

Cherise Storlie-Kristoffersen

NTNU

Sabreen Selvik

Universitetet i Bergen

En barndom på krisesenter.

×
Sabreen Selvik

Sabreen Selvik

Universitetet i Bergen

Pauliina Maapalo

Nord universitet

Barneskoleelevers treartefakter forteller - kunst & håndverklæreres didaktiske tenkning om arbeid med trematerialer analysert gjennom dokumentasjon og diskusjon av elevarbeider.

×
Pauliina Maapalo

Pauliina Maapalo

Nord universitet

Knut Vesterdal

NTNU

The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools.

×
Knut Vesterdal

Knut Vesterdal

NTNU

Ingrid Midteide Løkken

Universitetet i Sørøst-Norge

Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen. -sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling.

×
Ingrid Midteide Løkken

Ingrid Midteide Løkken

Universitetet i Sørøst-Norge

Gry Anette Tuset

Høgskulen på Vestlandet

Øvingsrommet: En lærerutdanningspraksis for oppøving av ambisiøs og improvisatorisk undervisning i matematikk.

×
Gry Anette Tuset

Gry Anette Tuset

Høgskulen på Vestlandet

Nina Odegard

Høgskolen i Oslo og Akershus

Estetisk utforskning med gjenbruksmaterialer – i lys av materialitet.

×
Nina Odegard

Nina Odegard

Høgskolen i Oslo og Akershus

Tanja Walla

Nord universitet

Hvordan opplever og beskriver noen norske elever og lærere bruk av vurdering for læring i naturfag.

×
Tanja Walla

Tanja Walla

Nord universitet

Dordy Wilson

Høgskolen i Innlandet

Formativ vurdering gjør forskjell!  En empirisk undersøkelse av lærernes forståelse av formativ vurdering som vitenskapelig fenomen og politisk konsept.

×
Dordy Wilson

Dordy Wilson

Høgskolen i Innlandet

Brynjar Olafsson

Universitetet i Sørøst-Norge

Elevenes muligheter for kreative beslutninger i kunst og håndverk

×
Brynjar Olafsson

Brynjar Olafsson

Universitetet i Sørøst-Norge

Knut Ove Æsøy

Høgskolen i Østfold

Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga.

×
Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy

Høgskolen i Østfold

Astrid Camilla Wiig

Universitetet i Sørøst-Norge

Knowledge in Motion across Contexts of Learning; Investigating knowledge practices in and outside school.

×
Astrid Camilla Wiig

Astrid Camilla Wiig

Universitetet i Sørøst-Norge

Trine Ørbæk

Norges idrettshøgskole

- Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringer

×
Trine Ørbæk

Trine Ørbæk

Norges idrettshøgskole

Ingvild Olsen Olaussen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tilblivelsesfortellinger - fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen.

×
Ingvild Olsen Olaussen

Ingvild Olsen Olaussen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Elin Angelo

NTNU

Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser.

×
Elin Angelo

Elin Angelo

NTNU

Elizabeth Oltedal

Høgskulen i Volda

Conviction and compromise: Assessment of music performance in an educational context

×
Elizabeth Oltedal

Elizabeth Oltedal

Høgskulen i Volda

Kristin Barstad

Universitetet i Sørøst-Norge

Komparativ analyse av implementeringa av kvalifikasjonsramme­verket med vekt på praksisopplæringa i lærerutdanning.

×
Kristin Barstad

Kristin Barstad

Universitetet i Sørøst-Norge

Lillian Pedersen

Høgskulen på Vestlandet

Bevegelsesleik på barnehagens leikeplass

×
Lillian Pedersen

Lillian Pedersen

Høgskulen på Vestlandet

Solveig Bendiksen

Nord universitet

Flerkulturelle tegn i tiden. Hvordan kan skriftlige artefakter være bro for minoritetsbarn på vei fra barnehage til skole?

×
Solveig Bendiksen

Solveig Bendiksen

Nord universitet

May Line Tverbakk

Nord universitet

Hva kjennetegner læreres lesedidaktiske praksiser?

×
May Line Tverbakk

May Line Tverbakk

Nord universitet

Solveig Brandal

Universitetet i Sørøst-Norge

Studie av problemstillingar kring sannings-formidling innanfor litterær fagskriving med utgangspunkt i Åsne Seierstads bok ”Bokhandleren i Kabul”.

×
Solveig Brandal

Solveig Brandal

Universitetet i Sørøst-Norge

Vibeke Øie

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Grunnleggende ferdigheter i norsk – den videre leseopplæringen.

×
Vibeke Øie

Vibeke Øie

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Liv Torunn Eik

Universitetet i Sørøst-Norge

En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

×
Liv Torunn Eik

Liv Torunn Eik

Universitetet i Sørøst-Norge

Ingunn Flatøy

Høgskulen på Vestlandet

Multimodalitet i ABC-bøker og tilhøyrande nettressursar.

×
Ingunn Flatøy

Ingunn Flatøy

Høgskulen på Vestlandet

Elen Instefjord

Høgskulen på Vestlandet

Man and Machine in Teacher Education - Basic Skills for Future Teachers.

×
Elen Instefjord

Elen Instefjord

Høgskulen på Vestlandet

Camilla S. Jørgensen

NTNU

Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget.

×
Camilla S. Jørgensen

Camilla S. Jørgensen

NTNU

Kari Anne Jørgensen

Universitetet i Sørøst-Norge

What is going on out there? – What does it mean for children’s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places?

×
Kari Anne Jørgensen

Kari Anne Jørgensen

Universitetet i Sørøst-Norge

Mari-Ann Letnes

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Digital dannelse i barnehagen

×
Mari-Ann Letnes

Mari-Ann Letnes

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Dag Ofstad

Nord universitet

”Den entreprenørielle dannelsesreisen” – en kvalitativ studie av læringsprosesser

×
Dag Ofstad

Dag Ofstad

Nord universitet

Anne Kristine Solberg Runestad

Universitetet i Sørøst-Norge

Pedagogiske skjermtekster og barns lese-og skriveutvikling.

×
Anne Kristine Solberg Runestad

Anne Kristine Solberg Runestad

Universitetet i Sørøst-Norge

Kari Røykenes

Betanien Diakonale Høgskole/Universitetet i Bergen

Testangst hos sykepleierstudenter: «Alternativ behandling»

×
Kari Røykenes

Kari Røykenes

Betanien Diakonale Høgskole/Universitetet i Bergen

Halvor E. Spetalen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Yrkesforankring som mål og middel i yrkes-faglærerutdanningen.

×
Halvor E. Spetalen

Halvor E. Spetalen

OsloMet – Storbyuniversitetet

Ela Sjølie

NTNU

Pedagogy is just common sense – a case study of student teachers’ academic learning practices

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Ela Sjølie

Ela Sjølie

NTNU

Vibeke Solbue

Universitetet i Bergen

Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter

×
Vibeke Solbue

Vibeke Solbue

Universitetet i Bergen

Trine Solstad

Universitetet i Sørøst-Norge

Hvordan kan litterære samtaler barn imellom og mellom barn og voksne stimulere barns skriftspråklige kompe­tanse i barnehage og skole?

×
Trine Solstad

Trine Solstad

Universitetet i Sørøst-Norge

Britt Karin Støen Utvær

NTNU

Frafall i videregående opplæring innenfor Helse- og sosialfag: Betydningen av elevers framtidsmål, motivasjon og opplevelse av mening.

×
Britt Karin Støen Utvær

Britt Karin Støen Utvær

NTNU

 

Top