Konferanseblogg

Tur til EECERA 31.8. – 3.9. 2016, Dublin

Skrevet av Anja Pesch, kull 4


Hovedinnlegg på EECERA. PhotoTakket være et utenlandsseminar som NAFOL arrangerte for kullet vårt tilknyttet EECERA-konferansen i 2014, oppdaget jeg den gangen de gode muligheter som EECERA gir for å få innblikk i internasjonal forskning på barnehagefeltet og for å komme i kontakt med andre som forsker på flerspråklighet i barnehagealder. I år var det tredje gang jeg deltok på EECERA. Konferansen arrangeres en gang i året, hver gang i et annet europeisk land. Denne gangen ble den arrangert på Dublin City University (DCU).

Selv om EECERA er europeisk, deltar det flere og flere forskere fra andre kontinenter, og i år var det blant annet flere fra Australia, New Zealand, Afrika og Asia. Jeg reiste sammen med en kollega, Maria Dardanou, som er knyttet til NAFOL gjennom tilbudet til førstelektorkandidater. Det var veldig fint å reise sammen med Maria og å være to om å finne seg til rette både på universitetscampus og ikke minst i Dublin sentrum. Maria deltok med et poster og jeg med et paper.

Flyer SIG EECERA

Et informasjonsskriv om SIG-gruppa som jeg hører til.

Tema for konferansen i år var «happiness, relationships, emotion and deep level learning». Konferanseprogrammet besto av fire keynotes og fem parallelsesjoner med mange ulike presentasjoner, samt en posterpresentasjon. Alle keynotes var interessant, men det var kanskje to som utmerket seg spesielt for meg: Anne Looneys innlegg «New utopias? Children’s learning and wellbeing in contemporary education policy» som på mange måter var en sterk tale for barnehagens pedagogikk og dens betydning, og «Alison Gopniks innlegg «Against Parenting» som omhandlet hvordan barns utforskningsstrategier svarte på barnehagelæreres pedagogiske tilnærming i læringssituasjoner. I tillegg til interessant innhold ble begge innlegg også presentert på en spennende måte og var inspirasjon til god presentasjonsteknikk.

Den største utfordringa ved parallelsesjonene var å bestemme seg for hva man skulle høre på. Enda jeg gikk glipp av en del innlegg som jeg gjerne skulle ha hørt, fikk jeg være med på mange spennende om små og større forskningsprosjekter som ga et godt innblikk i hva som foregår innenfor forskning på flerspråklighet, språktilegnelse og literasitet i barnehagen både i Norden og internasjonalt.

I fjor ble det opprettet en SIG-gruppe (special interest group) om «Multilingual childhoods» som er et møtepunkt for forskere som studerer flerspråklighet blant barn i alderen 0 – 6 år i ulike kontekster. SIG-gruppa hadde et eget møte i forkant av konferansen, der tema var etiske overveielser i forskningsfeltet flerspråklige barn / barn som andrespråksinnlærere. I år arrangerte SIG-gruppa 4 selvorganiserte symposier, da min presentasjon var del av et av dem.

Lederen av EECERA oppfordret oss i starten av konferansen til å ha «five healthy dialogues a day with people you have never met before». Enda jeg er usikker på om jeg har klart å møte så mange nye hver dag, har det definitivt vært tid til å bli kjent med nye kolleger og å møte de som jeg kjenner fra tidligere. Hjemme i Tromsø sitter jeg igjen med mye faglig input, litteraturreferanser og ideer for samarbeid etter endt ph.d, hvis det blir anledning. Takk til Sandie Mourão og Gundhild Tomter Alstad for organisering av symposier og oppretting av SIG-gruppa, takk til Maria for reiseselskap og takk til NAFOL for støtten til deltakelse! Jeg håper at jeg får flere anledninger til å delta på EECERA.

Top