Konferanseblogg

IOSTE 2016

Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World

Skrevet av Anja Gabrielsen

IOSTE Book of abstracts. photpIOSTE (International Organization for Science and Technology Education) ble etablert under den kalde krigen for å fremme dialog mellom ulike kulturer og ideologier innen naturfag- og teknologiutdanning. En hovedmålsetting har vært å bidra til etisk og fredsskapende bruk av naturvitenskap og teknologi for en mer demokratisk, rettferdig og bærekraftig verden. Årets konferanse ble gjennomført i Braga, nord i Portugal, fra 11. – 16. juli, og det var 231 deltakere fra 29 forskjellige land. Mange fra Brasil, Portugal og Korea, men også Iran, Tyrkia, Australia og de nordiske land var godt representert.

På konferansen var det fire «keynote-speakers». De to jeg syns var mest interessante var Heidi B. Carlone, fra University of North Carolina, og norske Svein Sjøberg fra Universitetet i Oslo. Heidi Carlone snakket om hvordan elever vurderer seg selv som en «science person» eller ikke, og viste fram eksempler på undervisningsmetoder innen teknologi og feltarbeid i zoologi. Svein Sjøberg problematiserte test-kultur utviklingen innen skole og utdanning, med vekt på naturfag.


Mitt bidrag til konferansen
var et innlegg om læreres erfaringer med utdanning for bærekraftig utvikling ved å bruke nærmiljøet som læringsarena. Tittelen var «Moving the Classroom for Sustainable development Outdoor – Can it be justified?”. Tematikken er tenkt å resultere i en artikkel som jeg skriver sammen med Majken Korsager ved Naturfagsenteret. Jeg var førstemann ut i vår sesjon, fredag formiddag, og ble litt ekstra spent når jeg så utover tilhørere fra blant annet Malaysia, Brasil, Tyrkia, Iran, USA, Norge, Sverige og Danmark. Deriblant to av «keynote-speaker»’erne. Jeg er fornøyd med fremføringen, og fikk også flere gode og konstruktive tilbakemeldinger og ikke minst nye kontakter som er interessert i å høre mer om prosjektet.

Program for konferansen, med avmerket parallellsesjon hvor jeg presenterte.

Program.

Anja Gabrielsen på IOSTE. photoDet er mange inntrykk som skal bearbeides etter denne uka sammen med fagkolleger fra hele verden. Vi jobber med mange av de samme utfordringene, selv om kultur og skolesystem er ganske forskjellige.

På fellesmiddagen torsdag kveld 14. juli, reiste en fransk deltaker seg og fikk oss med på en slags allsang av den franske nasjonalsangen i anledning deres nasjonaldag. Dette ble i etterkant et følelsesmessig sterkt minne siden det bare minutter etterpå ble drept mange mennesker, deriblant barn, under feiringen i Nice. Og dagen etter var det store uroligheter i Tyrkia med kuppforsøk. Disse hendelsene snakket vi mye om og de ble også trukket fram i plenum i forbindelse med IOSTEs målsetting om å bidra til en mer demokratisk, rettferdig og bærekraftig verden.

Mer om konferansen: http://www.eventos.ciec-uminho.org/ioste2016/

Mer om IOSTE: http://www.ioste.org/

Tusen takk til NAFOL for oppmuntring til å delta og bidra på internasjonale konferanser og økonomisk støtte til reise og opphold.

 

Anja Gabrielsen, 18. juli 2016.

Top