Konferanseblogg

Siemienicki.foto

Jeg (i midten) sammen med to ansvarlige for konferansen, Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki og Prof. Dorota Siemieniecka, fra Nicolaus Copernicus Universitet. (foto: Ewa H. Nilsen)

Agnieszka fra kull 6 på konferanse i Toruń, Polen.

I januar 2014 fikk jeg en hyggelig invitasjon: “Dear Agnieszka Jarvoll, I would like to invite you to attend the 12th Annual International Conference «Education and New Technologies In Culture, Information and Communication», which will be held at the Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) on 9-11-06.2015” fra dr. hab. Dorotę Siemieniecka. Jeg følte at dette hadde jeg veldig lyst til å være med på og takket Ja! Det var jo lenge til konferansen så jeg kunne forberede meg godt. Hvor feil kan man ta? Plutselig var det ikke så lenge igjen til konferansen! Jeg fikk forberedt meg litt likevel på mitt tema: Computer games and Learning. Jeg er spesielt takknemlig for den andre Nafol-samlingen i mai som for det meste foregikk på engelsk med tilhørende oppgave om «Research question and Validity Issues» som har uten tvil bidratt til at jeg konkretiserte meg mer og følte meg litt tryggere med tanke på konferansen jeg så ambisiøst hadde meldt meg på.

Selv om de fleste konferansedeltakerne var fra Polen, så var dette en internasjonal konferanse med deltakere fra Italia, England, USA og Norge. Jeg kan si at det var et høyt tempo mellom innslagene, men jeg fikk likevel en liten og hyggelig samtale med to av de ansvarlige for konferansen, Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki og Prof.  Dorota Siemieniecka. Begge fra Nicolaus Copernicus Universitet.

Hovedtema for konferansen var didaktikk og ny teknologi. Vi fikk høre mye spennende forskning på både Polsk og Engelsk. Tematisk var det svært forskjellige innlegg. Innleggene dreide seg om ulike problemområder der ikke alt hadde en like klar tilknytning til ny teknologi. Men uansett så det var mye interessant. Professor Angela Fawcett, fra Swansey, fortalte entusiastisk om sin forskning knyttet til læringsprosesser og dysleksi med fokus på lesing, skriving og staving og hva som kan indikere dysleksi. Vi fikk høre om viktigheten av «nevropedagogikk» der pedagogikken fikk en nevrologisk plattform av Professor Piero Crispiani, fra Macerata. Den kjente Polske professoren Janusz Gajda delte med oss interessante refleksjoner om negative aspekter ved internett der også Utøya ble nevnt. Blant annet advarte han om en tendens til en neglisjering av de negative konsekvensene ved deling av synspunkter og interesser i sosiale nettverk.

Mitt bidrag stiller i en annen divisjon. Men som relativ ny stipendiat ved Høgskolen i Nesna synes jeg at det har vært veldig utviklende å delta. Jeg fortale om mitt prosjekt og om pilotstudie som jeg hadde gjennomført i samarbeid med en skole i Norge bare halvannen uke tidligere. I samarbeid med en lærer hadde jeg prøvd ut Minecraft i matematikkundervisningen i en klasse på mellomtrinnet. Klassen og læreren hadde for første gang brukt Minecraft på skolen. Vi fikk noen gode erfaringer som jeg fikk dele på konferansen, og fikk positiv respons tilbake.  

Til slutt synes jeg at det er viktig å nevne at Toruń i Polen er verd å besøke. Utenom det å ha en historisk verdi som Nicolaus Copernicus sin fødeby er det en svært hyggelig by med hyggelige mennesker der det er lett å finne en utekafe for å lese en artikkel eller to.

Hilsen
Agnieszka B. Jarvoll
3. juli 2015, Høgskolen i Nesna

Konferanseplan (pdf-fil)

Konferanseplakat.foto

Top