Konferanseblogg

Camilla Wiig på AERA2016. photoAERA 2016, Washington DC.

Skrevet av Camilla Wiig

 

The American Educational Research Association (AERA) har gjennom 100 år samlet de mest innflytelsesrike internasjonale forskerne innen utdanning. I år var 15.000 utdanningsforskere samlet i Washington DC. for å feire og diskutere på hvilke måter forskning kan styrke offentlig utdanning, samfunnets mest demokratiske institusjon. Under tittelen: «Public Scholarship to Educate Diverse Democracies» hadde jeg fått anledning til å presentere mitt forskningsprosjekt i en Poster Session.

I det økonomiske og politiske hovedsetet i USA blir man overveldet over amerikanernes evne til å arrangere enorme tilstelninger profesjonelt. Med AERA-app på telefonen gikk jeg rundt fra sesjon til sesjon over 8 etasjer og 2 store konferansebygg. I løpet av dagen fikk jeg digitale påminnelser om mine «Scheduled Sessions», invitasjoner til Receptions og Business Meetings og ikke minst dagens tips om attraktive seminarer basert på min registrerte profil. Man kan ikke annet enn å imponeres over amerikanernes effektivitet og tilrettelegging! Full av inntrykk skal jeg blogge om tre opplevelser som gjorde spesielt inntrykk på meg:

  • AERA’s Knowledge Forum med Educational Talks
  • Symposium med mine mest sentrale forsker-kollegaer
  • Min egen Poster presentasjon

«Broadening Conceptions of Learning» AERAs Knowledge Forum

I en av de store konferanse salene samlet vi oss på stoler, i trapper og tett i tett langs veggene. Sesjonen hadde samlet fire av de mest innflytelsesrike amerikanske utdanningsforskerne. Gjennom raske «Ed-Talks» presenterte de ulike tabloide fokus for å forklare hvordan studenter lærer og hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å utvikle effektive undervisningsmetoder. Michelene (Micki) Chi fra Arizona State University, Young-Suk Kim fra Florida State University, Barbara Rogoff, University of California, Santa Cruz og til slutt, leder av forskergruppen som jeg får være en del av dette året, Kris Gutierrez fra University of California, Berkeley. Alle fremsto de som kunnskapsrike, ydmyke og nysgjerrige forskere. Med spørsmål fra salen fikk vi utdypet hvorfor utdanningspolitikk må være basert på robuste kunnskaper om hvordan mennesker lærer på tvers av kontekster og livs aktiviteter, og hvordan identitet, kultur og historien gjensidig påvirker hverandre. Inspirert og oppløftet gikk jeg videre til symposiet der mine mest sentrale forsker-kollegaer skulle presentere:

«The role of teacher practice in promoting academically productive student dialogues; past, present and future”

Symposiet presenterte fire ulike forsknings-programmer som alle problematiserer utfordringer og muligheter. Gjennom analyser av sosial interaksjon undersøker de “Teachers practices” og lærerens rolle i å skape «High quality dialogues» i klasserommene for å legge til rette for meningsskaping og læring. Det er utrolig inspirerende å sitte sammen med tilhørere fra hele verden og føle at her hører jeg hjemme. Endelig har jeg funnet mine likesinnede!

Til slutt, min egen Poster Session: «Creating Intercontextuality in Students’ learning trajectories; opportunities and difficulties». Jeg må innrømme at jeg var litt skuffet da jeg fikk godkjent Abstractet mitt som «bare» en Poster presentasjon. Men i løpet av perioden med å komprimere forskningsarbeidet mitt til en tekst som skulle kommunisere med et publikum hva jeg ønsker å undersøke, hvorfor og hvilke resultater jeg har kommet frem til, forstår jeg hvor viktig denne arbeidsprosessen har vært for meg. Side om side med professorer, rutinerte forskere og noen få ph.d.-kandidater hadde jeg en unik mulighet til å vise frem, diskutere og ikke minst oppleve en tilhørighet i et forsknings-fellesskap der konkurransen om oppmerksomhet er enorm blant kloke, flittige utdanningsforskere. Ikke minst; posteren fikk god oppmerksomhet!

Tusen takk til NAFOL for støtte til denne fantastiske muligheten.

Camilla Wiig med poster. photo

Foran Posteren min på AERA 2016, en blant 15.000 søkere!

Top