Aktuelt

Rommetveit summer school

Kull 3, 4 og 5 inviteres til å delta på Rommetveit summer school. Dette går inn i stedet for et vanlig NAFOL-seminar. Se årshjulet for 2015

Vibeke Solbue. Foto.NAFOL gratulerer

Vibeke Solbue, kull 1, disputerte 25. november 2014 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter?»

Last ned sammendrag (docx-fil)

Se bilder fra avslutningsseminaret til kull 2

17. – 18. november hadde kull 2 sitt siste NAFOL-seminar. Se bilder her.

Se bilder fra kull 5 sitt seminar

Kull 5 hadde seminar 4 i Trondheim med blant annet Gert Biesta. Se bilder her.

NAFOL-student disputererJon Helge Sætre

Jon Helge Sætre, kull 3, disputerer 5. desember 2014 ved Norges musikkhøgskole med avhandlingen «Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses». Disputasen og prøveforelesningen foregår ved Norges musikkhøgskole, auditoriet. Prøveforelesningen vil bli holdt 4.desember klokken 16.00. Disputasen vil bli holdt 5. desember klokken 10.00.

Sammendrag (docx-fil)

NAFOL-student disputererLiv Torun Grindheim

Liv Torunn Grindheim, kull 2, disputerer 28. november 2014 ved NTNU med avhandlingen «Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar». Disputasen og prøveforelesningen foregår ved NTNU Dragvoll, auditorium D2. Prøveforelesningen vil bli holdt klokken 10.15. Disputasen vil bli holdt klokken 12.15.

Sammendrag (docx-fil)

Kull 3 og 4: Påmeldingen for januar har åpnet

Kull 3: Program og elektronisk påmelding

Kull 4: Program og elektronisk påmelding

Se bilder fra kull 4 sin tur til London

Kull 4 har hatt seminar ved Brunel University med Gert Biesta. Se bilder her.

Regjeringen vil videreføre NAFOL

I høst kom kunnskapsdepartementet med «Lærerløftet» der en kan lese at regjeringen vil videreføre NAFOL utover den opprinnelige perioden.

Utlysning av forskerskoleplasser i NAFOL

NAFOL lyser ut 20 forskerskoleplasser til kull 6. Søknadsfrist: 1. desember 2014.
Spørsmål om opptak rettes til Torill Ryghaug.

Utlysningstekst (doc-fil)

Søknadsskjema (doc-fil)

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

Les mer om hvordan du kan gjøre NAFOL-siden levende

Forskerprofil

Kristian Nødvedt Knudsen

Ph.d.-stipendiat, Kull 5

Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen er stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU Program for lærerutdanning. Han har en bachelor i dramaturgi fra Århus Universitet og en master i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Kristian har bakgrunn fra undervisning i både barne- og ungdomsskole, samt høgskole. Han har jobbet som freelancer som regissør og teaterimprovisatør. I hans doktorgradsprosjekt er hensikten å undersøke hvordan et dramadidaktisk design kan stimulere videregående elever til å reflektere kritisk over deres bruk av sosiale medier.

Les mer om forskerprofilen

Tidligere forskerprofiler