Aktuelt

NAFOL-støttet kurs om kunstfagdidaktisk forskning og kultursosiologi

Det nye NAFOL-støttede ph.d.-kurset PLU8026 Kunstfagdidaktisk forskning og kultursosiologi har gjennomført første samling. På bildet er deltagerne og noen av foreleserne.

kursdeltagere og forelsere ved PLU8026

Kull 6 seminar 2: Påmeldingen har åpnet

Påmeldingen til seminar 2 i mai har åpnet. Du finner program og elektronisk påmelding her.

Førstelektorsamling 12. mai

Påmeldingen til førstelektorsamlingen 12. mai har åpnet. Du finner program og elektronisk påmelding her.

Faglig daglig lederduo våren 2015

Anna-Lena Østern og Kari Smith.foto.NAFOL har fått professor Kari Smith som ny faglig daglig leder fra januar 2015. Professor Anna-Lena Østern fortsetter sammen med Kari Smith ut vårsemesteret 2015. Fra september går Anna-Lena Østern ut av NAFOL og inn i forskningstermin. NAFOL ønsker Kari velkommen, og ser fram imot nye år med god utvikling av NAFOL-konseptet sammen med nettverket omkring forskerskolen.

NAFOL tar opp kull 7 i januar 2016 for fire år,  og med det fortsetter forskerskolen ut 2019 med støtte fra NFR.

Veiledersamling 21. mai

Påmeldingen til veiledersamlingen 21. mai har åpnet. Du finner program og elektronisk påmelding her.

Gjestende professor: Geert Kelchtermans

Geert Kelchtermans fra University of Leuven blir gjestende professor hos NAFOL i ett år fra høsten 2015.

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

Les mer om hvordan du kan gjøre NAFOL-siden levende

Forskerprofil

Camilla Wiig

Ph.d.-stipendiat, Kull 5

Astrid Camilla Wiig.foto.

I utdanningsforskning er det stor interesse for å studere læring i og mellom formelle og uformelle arenaer. Likevel vet vi lite om hvordan lærere bruker elevenes hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring i vanlig klasseromspraksis. I mitt doktorgradsprosjekt «Connecting everyday and academic knowledge practice,- a teacher challenge» er målet å undersøke ulike kunnskapspraksiser i og utenfor skolen, og undersøke på hvilke måter lærerne bruker elevenes hverdagserfaringer som ressurser for læring og meningsskaping i klasserommet. 

Les mer om forskerprofilen

Tidligere forskerprofiler