Aktuelt

Se bilder fra kull 5 sitt seminar

Kull 5 hadde seminar 4 i Trondheim med blant annet Gert Biesta. Se bilder her.

NAFOL-student disputererJon Helge Sætre

Jon Helge Sætre, kull 3, disputerer 5. desember 2014 ved Norges musikkhøgskole med avhandlingen «Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses». Disputasen og prøveforelesningen foregår ved Norges musikkhøgskole, auditoriet. Prøveforelesningen vil bli holdt 4.desember klokken 16.00. Disputasen vil bli holdt 5. desember klokken 10.00.

Sammendrag (docx-fil)

NAFOL-student disputererLiv Torun Grindheim

Liv Torunn Grindheim, kull 2, disputerer 28. november 2014 ved NTNU med avhandlingen «Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar». Disputasen og prøveforelesningen foregår ved NTNU Dragvoll, auditorium D2. Prøveforelesningen vil bli holdt klokken 10.15. Disputasen vil bli holdt klokken 12.15.

Sammendrag (docx-fil)

Kull 3 og 4: Påmeldingen for januar har åpnet

Kull 3: Program og elektronisk påmelding

Kull 4: Program og elektronisk påmelding

Se bilder fra kull 4 sin tur til London

Kull 4 har hatt seminar ved Brunel University med Gert Biesta. Se bilder her.

Se bilder fra kull 3 sin tur til Umeå og Skellefteå

I slutten av oktober hadde kull 3 seminar i Umeå og Skellefteå. Se bilder her.

NAFOL summer school 2015 – et samarbeid mellom Høgskolen i Stord/Haugesund, Griegakademiet (UiB) og NAFOL

Sommerskole er en ny aktivitet i NAFOL. Sommerskolen har som tema «The art and science of improvisation in education». Vi er tildelt 50 plasser til NAFOL-studenter på denne første sommerskolen vi deltar på,  og det vil bli anledning til å melde seg på på nyåret (dato vil bli annonsert).

Prioritet gis til studenter som

  • sender et abstract på engelsk om hvordan det forskningsprosjekt de holder på med kan knyttes til sommerskolens tema, eller
  • sender et abstract om et tema i sitt forskningsprosjekt som begynnelse på en artikkel de vil jobbe med under veiledning ved sommerskolen, eller
  • ønsker masterclassveiledning eller prosesseminar med noen av de forskerne som deltar.

NAFOL-studenter på besøk hos The Cradle

Bodil Svendsen og Tony Burner, kull 3, har tilbragt én uke hos The Cradle, Center for research on activity, development and learning, ved Universitetet i Helsinki.

Les mer om deres besøk hos The Cradle

NAFOL-student disputerer

Bilde av Vibeke SolbueVibeke Solbue, kull 1, disputerer 25. november 2014 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter?»

Disputasen foregår ved Det psykologiske fakultet, Christiesgate 12, aud 130. Klokken 10:30.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Regjeringen vil videreføre NAFOL

I høst kom kunnskapsdepartementet med «Lærerløftet» der en kan lese at regjeringen vil videreføre NAFOL utover den opprinnelige perioden.

Reisebrev fra West Virgina

Roy Aksel Waade, kull 3, har skrevet et reisebrev etter sitt opphold ved West Virgina University. Der fikk han mulighet til å oppleve det amerikanske tegnespråket «Oh, Pierre» som er skapt av Paul Scea, Eric Haltmeier og Ashley DiStefano-DeAntonio.

Last ned reisebrevet (docx-fil)

Utlysning av forskerskoleplasser i NAFOL

NAFOL lyser ut 20 forskerskoleplasser til kull 6. Søknadsfrist: 1. desember 2014.
Spørsmål om opptak rettes til Torill Ryghaug.

Utlysningstekst (doc-fil)

Søknadsskjema (doc-fil)

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

Les mer om hvordan du kan gjøre NAFOL-siden levende

Forskerprofil

Kristian Nødvedt Knudsen

Ph.d.-stipendiat, Kull 5

Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen er stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU Program for lærerutdanning. Han har en bachelor i dramaturgi fra Århus Universitet og en master i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Kristian har bakgrunn fra undervisning i både barne- og ungdomsskole, samt høgskole. Han har jobbet som freelancer som regissør og teaterimprovisatør. I hans doktorgradsprosjekt er hensikten å undersøke hvordan et dramadidaktisk design kan stimulere videregående elever til å reflektere kritisk over deres bruk av sosiale medier.

Les mer om forskerprofilen

Tidligere forskerprofiler