Aktuelt

THE 5th NAFOL CONFERENCE

Poster

Validity and Value of Teacher Education Research

22 – 24 October 2018, Hamar

Nytt opptak til NAFOL

Søknadsfristen for opptak til kull 10 er 15. januar 2019.

NAFOL-student disputerer

Gro Løken fra Høgskolen på Innlandet disputerer 24. oktober. Avhandlingens tittel er: «Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring».

NAFOL-student disputerer

Kirsten Linnea Kruse fra Universitetet i Agder disputerer 25. oktober. Avhandlingens tittel er: «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme».

Ny NAFOL-bok ute nå

«Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå?». Denne tredje NAFOL-boken er en unik bok på det norske markedet. Den inneholder en samling av forskningsartikler om lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til forskeropplæring.

Les mer og kjøp boken hos Fagbokforlaget

Hva er egentlig masterclass og prosesseminar?

Ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL har tilbud om å få arrangert masterclass-veiledning og prosesseminar.

Les mer om masterclass-veiledning og prosesseminar

Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.

Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet ved å skrive tekst til forskerprofilen, reisebrev og konferanseblogg.

Les mer om hvordan du kan gjøre NAFOL-siden levende